30.Jiale Liang, Asuka Inoue, Tatsuya Ikuta, Ruixue Xia, Na Wang, Kouki Kawakami, Zhenmei Xu, Yu Qian, Xinyan Zhu, Anqi Zhang, Changyou Guo, Zhiwei Huang &Yuanzheng He#.

Structural basis of lysophosphatidylserine receptor GPR174 ligand recognitionand activation.

Nature Communications. 2023 Feb 23.


29. Yu Qian, Zhengxiong Ma, Chunhong Liu, Xinzhi Li, Xinyan Zhu, Na Wang, Zhenmei Xu, Ruixue Xia, Jiale Liang, Yaning Duan, Han Yin, Yangjie Xiong, Anqi Zhang, Changyou Guo, Zheng Chen, Zhiwei Huang &Yuanzheng He#.

Structural insights into adhesion GPCR ADGRL3 activation and Gq、Gs、Gi、G12 coupling.

Molecular Cell. 2022 Oct 28.


28. Shuo Wang, Minghui Guo, Yuwei Zhu, Zhiying Lin Zhiwei Huang#. 

Cryo-EM structure of the type III-E CRISPR-Cas effector gRAMP in complex with TPR-CHAT.

Cell Research. 2022 Oct 24.


27.Yuqin Wang, Xinzhi Li, Cenxi Liu, Liying Zhou, Lei Shi, Zhiguo Zhang, Long Chen, Ming Gao, Lanyue Gao, Yuanyuan Xu, He Huang, Jin Li & Zheng Chen#.

WTAP Regulates Postnatal Development of Brown Adipose Tissue by stabilizing METTL3 in mice.

Life Metabolism. 2022 Oct 10.


26.Xinyan Zhu, Yu Qian, Xiaowan Li, Zhenmei Xu, Ruixue Xia, Na Wang, Jiale Liang, Han Yin, Anqi Zhang, Changyou Guo, Guangfu Wang & Yuanzheng He#.

Structural basis of adhesion GPCR GPR110 activation by stalk peptide and G-proteins coupling.

Nature Communications. 2022 Sep 20.


25.Xinyu Ma, Yuwei Zhu, De Dong, Yan Chen, Shubo Wang, Dehui Yang, Zhuo Ma, Anqi Zhang, Fan Zhang, Changyou Guo & Zhiwei Huang#.

Cryo-EM structures of two human B cell receptor isotypes.

Science. 2022 Aug 18.


24.Xinzhi Li, Kaixin Ding, Xueying Li, Bingchuan Yuan, Yuqin Wang, Zhicheng Yao, Shuaikang Wang, He Huang, Bolin Xu, Liwei Xie, Tuo Deng, Xiao-wei Chen & Zheng Chen#.

Deficiency of WTAP in hepatocytes induces lipoatrophy and non-alcoholic steatohepatitis (NASH)

Nature Communications. 2022 Aug 4.


23.Fengxia Zhou, Rui Gan, Fan Zhang, Chunyan Ren, Ling Yu, Yu Si & Zhiwei Huang#.

PHISDetector: A tool to detect diverse in silico phage-host interaction signals for virome studies.

Genomics, Proteomics & Bioinformatics. 2022 Jun.


22.Yan Chen, Yuwei Zhu, Xiang Li, Wenbo Gao, Ziqi Zhen, De Dong, Buliao Huang, Zhuo Ma, Anqi Zhang, Xiaocui Song, Yan Ma, Changyou Guo, Fan Zhang & Zhiwei Huang#.

Cholesterol inhibits TCR signaling by directly restricting TCR-CD3 core tunnel motility.

Molecular Cell. 2022 Apr 7.


21. Na Wang, Xinheng He, Jing Zhao, Hualiang Jiang, Xi Cheng, Yu Xia,  H. Eric Xu Yuanzheng He#.

Structural basis of leukotriene B4 receptor 1 activation. 

Nature Communications. 2022 Mar 3. 


20. Zhenmei Xu, Tatsuya Ikuta, Kouki Kawakami, Ryoji Kise, Yu Qian, Ruixue Xia, Ming-Xia Sun, Anqi Zhang, Changyou Guo, Xue-Hui Cai, Zhiwei Huang, Asuka Inoue Yuanzheng He#

Structural basis of sphingosine-1-phosphate receptor 1 activation and biased agonism. 

Nature Chemical Biology. 2021 Dec 22.


19.Ruixue Xia, Na Wang, Zhenmei Xu, Yang Lu, Jing Song, Anqi Zhang, Changyou Guo &Yuanzheng He#.

Cryo-EM structure of the human histamine Hreceptor/Gq complex.

Nature Communications. 2021 12:2086.


18. Xinzhi Li, YongsenWu, Yue Song, Na Ding, Min Lu, Linna Jia, Yujun Zhao, Ming Liu Zheng Chen#.

Activation of NF-κB-Inducing Kinase in Islet β Cells Causes β Cell Failure and Diabetes.

Molecular Therapy. 2020.07.016 


17.Changzhi Li, Xuan Dong, Wenjing Du, Xin Shi, Kangjie Chen, Wei Zhang# and Minghui Gao#.

LKB1-AMPK axis negatively regulates ferroptosis by inhibiting fatty acid synthesis.

Signal Transduction and Targeted Therapy. (2020)5:187.


16.Fan Zhang, Rui Gan, Ziqi Zhen, Xiaoli Hu, Xiang Li, Fengxia Zhou, Ying Liu, Chuangeng Chen, Shuangyu Xie, Bailing Zhang, Xiaoke Wu & Zhiwei Huang#.

Adaptive immune responses to SARS-CoV-2 infection in severe versus mild individuals.

Signal Transduction and Targeted Therapy. (2020)5:156.


15.Kaiming Zhang*, Shuo Wang*, Shanshan Li*, Yuwei Zhu*, Grigore D. Pintilie, Tung-Chung Mou, Michael F. Schmid,  Zhiwei Huang#, and Wah Chiu#. 

Inhibition mechanisms ofAcrF9, AcrF8, and AcrF6 against type I-F CRISPR–Cas.

 PNAS2020 117 (13): 7176-7182.


14.Yuqin WangMing GaoFuxing Zhu, Xinzhi LiYing YangQiuxin YanLinna Jia, Liwei Xie Zheng Chen#.

METTL3 is essential for postnatal development of brown adipose tissue and energy expenditure in mice.

Nature Communications.2020 11:1648.


13.Yang Lu,X. Edward Zhou,Xiang Gao,Na Wang,Ruixue Xia,Zhenmei Xu,Yu Leng,Yuying Shi,Guangfu Wang,Karsten Melcher,H. Eric Xu&Yuanzheng He#.

Crystal structure of heliorhodopsin 48C12.

Cell Research. 2020 30, 88-90.

pages


 An anti-CRISPR protein disables type V Cas12a by acetylation. 

Nature Structural & Molecular Biology. 2019 26: 308–314.


10. Yuanzheng He*#, Jingjing Shi*, Quang Tam Nguyen*, Erli You, Hongbo Liu, Xin Ren, Zhongshan Wu, Jianshuang Li, Wenli Qiu, Sok Kean Khoo, Tao Yang, Wei Yi, Feng Sun, Zhijian Xi, Xiaozhu Huang, Karsten Melcher, Booki Min#, and H. Eric Xu#. 

Development of highly potent glucocorticoids for steroid-resistant severe asthma.

 PNAS. 2019 116 (14): 6932-6937.


9. Minghui Guo, Kaiming Zhang, Yuwei Zhu, Grigore D. Pintilie, Xiaoyu Guan, Shanshan Li, Michael F. Schmid, Zhuo Ma, Wah Chiu#& Zhiwei Huang#.

Coupling of ssRNA cleavage with DNase activity in type III-A CRISPR-Csm revealed by cryo-EM and biochemistry. 

Cell Research. 2019 29:305-312.


8. Minghui Guo, Kuan Ren, Yuwei Zhu, Ziyun Tang, Yuhang Wang, Bailing Zhang& Zhiwei Huang#

Structural insights into a high fidelity variant of SpCas9. 

Cell Research. 2019 29:183–192.


7. Gao M*#, Yi J* Zhu J, Minikes A, Monian P, Thompson C, and Jiang X#. 

Role of Mitochondria in Ferroptosis. 

Molecular Cell. 2018 73: 1–10.


6. Li X, Jia L, Chen X, Dong Y, Ren X, Dong Y, Chen Y, Xie L, Liu M, Shiota C, Gittes GK, Rui L, Chen Z*.

Islet α-cell Inflammation Induced By NF-κB inducing kinase (NIK) Leads to Hypoglycemia, Pancreatitis, Growth Retardation, and Postnatal Death in Mice.

Theranostics. 2018 8(21):5960-5971.


5. Jing M, Zhang P, Wang G, Feng J, Mesik L, Zeng J, Jiang H, Wang S, Looby JC, Guagliardo NA, Langma LW, Lu J, Zuo Y, Talmage DA, Role LW, Barrett PQ, Zhang LL, Luo M, Song Y, Zhu JJ and Li Y. 

A genetically encoded fluorescent acetylcholine indicator for in vitro and in vivo studies. 

Nature Biotechnology. 2018 36: 726-737.


4. Zhang L*, Zhang P*, Wang G*, Zhang H*, Zhang Y, Yu Y, Zhang M, Xiao J, Crespo P, Hell JW, Lin L, Huganir RL, Zhu JJ. 

Ras and Rap Signal Bidirectional Synaptic Plasticity via Distinct Subcellular Microdomains. 

Neuron2018 98: 783-800.


3. Gao M#, Jiang X#. 

To Eat or Not to Eat – The Metabolic Flavor of Ferroptosis. 

Current Opinion in Cell Biology. 2018 51:58-64. (#Co-corresponding authors)


2. De Dong*, Minghui Guo*, Sihan Wang*, Yuwei Zhu, Shuo Wang, Zhi Xiong, Jianzheng Yang, Zengliang Xu and Zhiwei Huang#

Structural basis of CRISPR-SpyCas9 inhibition by an anti-CRISPR protein. 

Nature. 2017 546:436-439. doi: 10.1038/nature22377.


1. Dan Wu*, Xiaoyu Guan *, Yuwei Zhu*, Kuan Ren, Zhiwei Huang#

Structural basis of stringent PAM recognition by CRISPR-C2c1 in complex with sgRNA. 

Cell Research. 2017 27: 705-708. doi: 10.1038/cr.2017.46.