About Us
Site:homepage  About Us  Staff


Zhiwei Huang

Director

E-mail:huangzhiwei@hit.edu.cn


Lihui Zhang

Deputy Director

E-mail:zhanglihui@hit.edu.cn 

Guangfu Wang

 Deputy Director

 E-mail:wangguangfu@hit.edu.cn Youpeng Qu

 Deputy Director

 E-mail:qyp1000@163.comAdministrationShiyang Zhao

Finacial Assistant

Phone:86-451-86418666

E-mail:zhaoshiyang0502@hit.edu.cn
Ning Zhang

Administrative Assistant

Phone:86-451-86418666

E-mail:ningzhang@hit.edu.cnShuang Cai

Administrative Assistant

Phone:86-451-86418666

E-mail:cshuang@hit.edu.cnHongyu Zhang

Assistant

Phone:86-451-86418666

E-mail:zhanghongyu@hit.edu.cn